Dag Vags logo

Kinesiska Muren
(E. Taube)

1

2

3

4

Det var Chi-Huang-Ti, kung av Tsin
Som lät bygga den kinesiska muren
Och bränna alla böcker i Kina
Detta hände på Hannibals tid, innan Jesus var född
Det var kungen av Tsin, Chi-Huang-Ti
Kring alla kungariken han besegrat
Lät han bygga den kinesiska muren
Muren blev 6000 kilometer lång, sex kungariken blev ett
Det var kungen av Tsin, Chi-Huang-Ti
Som blev orsak till kinesiska hostan
Den svåra brandrökhostan i Kina
Hostan spreds från miljoner bål
Där Kinas böcker brann

Det var kungen av Tsin, Chi-Huang-Ti
Som lät bränna gula kejsardömets böcker
Changs o Konfutses o Laotses böcker
Kinas historia ska börja med mej, präntade Chi-Huang-Ti
Det var tretusen åras kinesisk pränt
Som Chi-Huang-Ti lät bränna på bålet
För att historien skulle börja med honom
Var och en som gömt någon bok
Blev märkt med glödgat järn
Den som blivit märkt med glödgat järn
Blev sänd till den kinesiska muren
Fick bära sten och mura stenar på muren
Var och en som gömt undan en skrift
Blev slav på Chi-Huang-Tis mur
Ja, det var kungen av Tsin, Chi-Huang-Ti
Som drev ut sin egen moder ur Kina
Han tyckte att hon var för lätt på foten

Det kan tänkas att Chi-Huang av Tsin
Ville stryka ut ur minnet allt förgånget
För att därmed döda minnet av sin moder
För att dräpa en enda Messias
Lät ju Herodes döda alla judebarn
Eller ska man tro, om Chi-Huang-Ti
Att det var evigt liv han önskade i Kina
Och brände skrifterna för att själv bli början
Och byggde muren för att utestänga döden
Med trolleri för det finns inget slut på muren
Gick allting ut på att stänga in och därmed stänga ut
Över liv och död, tid och rum
Ville Chi-Huang-Ti måhända regera

Börjes har sagt i en märklig skrift
Att skuggan av kinesiska muren
Är skuggan av en härskare som ville
Plåna ut sitt rikes hävder ur historien
Stryka trettio seklers odling bort från jorden
Bygga upp en mur omkring sej själv mot döden
Med palatsets solvarvsrum betvinga tiden
Och att den idén måhända var estetisk
En skönhetssyn av motsättning emellan
Att bränna upp och utplåna från jorden
En världskultur, att låta den försvinna
Som rök och fjun, fin aska i monsunen
Och istället bygga upp en mur kring intet
Och innanför den muren göra något
Som hette Chi-Huang-Ti, kung av Tsin
Chi-Huang-Ti..................